[vc_row][vc_column][vc_column_text]În cele peste trei secole în care Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”  a învăţat şi a produs învăţare, ideea şi acţiunea educaţională au fost mereu înscrise în cele mai înalte coordonate culturale şi morale ale epocii.

Un număr impresionant dintre absolvenţii şi profesorii şcolii au devenit personalităţi de seamă ale culturii naţionale şi universale – precum Gheorghe LazărOctavian GogaAurel Vlaicu sau Emil Cioran.

În egală măsură, munca de zi cu zi a elevilor şi profesorilor a determinat identitatea şi evoluţia şcolii, construind în permanenţă dimensiunile sale esenţiale: tradiţie şi calitate.

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” la început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel:

Educarea viitorilor intelectuali, creatori de cunoaştere pentru societatea de mâine

În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii.

De asemenea, din perspectiva unei tradiţii excepţionale, se acordă o atenţie deosebită dezvoltării şi asumării de către elevi a unui sistem axiologic puternic, menit să îi sprijine şi să îi orienteze pe parcursul întregii vieţi, fundamentat pe cultură generală şi de specialitate şi pe asumare civică reală. Astfel:

Misiunea Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” este de a oferi tuturor şi fiecăruia dintre elevi educaţia necesară pentru a deveni:

  • persoane competente,
  • capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi,
  • cu o cultură şi valori proprii bine definite,

 adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]